fbpx

Kurumsal İletişim Danışmanlığı

_
Tuvenan Media, markanızın mevcut itibarını analiz eder, konumlandırmanızı yapar, güçlendirir, gerektiğinde çok daha etkin, proaktif, konjonktürel ve hedeflerinize yönelik bir strateji ile kurumsal itibar yönetiminize yeni bir soluk katar, kalıcı bir süreç yaratır

Küreselleşme ile birlikte artan rekabet, bugün artık pazarlama iletişimi, itibar yönetimi, halkla ilişkiler ve iç iletişim gibi iletişimin çeşitli alanları arasındaki sınırların kalkmasını da beraberinde getirmektedir. Bu süreçte kurumsal iletişim hızla, bir iş destek fonksiyonu olmaktan çıkarak iş stratejilerinin oluşturulmasında etkin rol oynayan stratejik bir fonksiyon haline dönüşmektedir.

“Kurumsal İletişim” en yalın ifadeyle, kurumların stratejik iş hedefleri doğrultusunda tüm iletişim süreçlerinin entegre bir şekilde yönetilmesi olarak tanımlanabilir.

Kurumsal İletişim Danışmanlığı Kapsamındaki Hizmetler

 • Kurumsal İtibar Yönetimi
 • Lider / CEO İletişimi
 • Kriz yönetimi
 • Gündem Yönetimi
 • İç İletişim
 • Kurumsal Sponsorluklar
 • Event Yönetimi
 • Medya İlişkileri
 • KSS (Kurumsal Sosyal Sorumluluk)
 • Kurumsal Kimlik

Pazarlama İletişimi Danışmanlığı Kapsamındaki Hizmetler

 • Pazarlama İletişimi Danışmanlığı
 • Kapsamındaki Hizmetler
 • Reklam
 • Dijital Medya Kullanımı ve Pazarlaması
 • PR
 • Satış Geliştirme
 • Personel ve Kişisel Satış
 • Ürün/Hizmet Stili / Tasarımı
 • Satış Noktalarının Yeri ve Niteliği
 • Satış Sonrası Hizmetler ve Sürekli İletişim
 • Direkt Pazarlama
 • Pazar Araştırmaları
 • Müşteri Dönüşlerine Göre Ürün Geliştirme

Bize sorun


  ×